สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 50 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
102/10/2566แพทย์ประจำบ้านUrologyปาณัสม์ พัฒน์ดำรงจิตรสาธิดา ชนะธุรการนนท์
202/10/2566แพทย์ประจำบ้านPlasticศศิณา เอื้อชูจิตต์
302/10/2566แพทย์ประจำบ้านTransplantationวีริยา จิรสุวรรณกุล
402/10/2566แพทย์ประจำบ้านPediatricญาดา จารุปราณีรัตน์
502/10/2566อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตร
602/10/2566อาจารย์ ฉุกเฉินศัลยกรรม (Trauma)ภาณุ ธีรตกุลพิศาลภาณุ ธีรตกุลพิศาล
702/10/2566อาจารย์Vascularปาริชาติ ตันมิตร
802/10/2566อาจารย์General 3สุริยะ พันธ์ชัยกฤษฎา เปานาเรียง
902/10/2566อาจารย์General 4สุอาภา ธีระกุล
1002/10/2566อาจารย์ฉุกเฉินศัลยกรรม (Gen Consult)ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
1102/10/2566แพทย์ประจำบ้านTraumaวรพงศ์ หาญอรุณสมบูรณ์ณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
1202/10/2566แพทย์ประจำบ้านNeurologyพิชาพร บุญเลี้ยงวุฏฐิ โรจน์สินวรางกูรอธิบดี บายศรี
1302/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 1กมลชนก พัฒนจักรอัณณ์ ปักเข็มพันไมล์ จันทราพันธกุล
1402/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ธัญวดี ศิริผลหลายยอดขวัญ เหล่าชูวงศ์สุภาภรณ์ พิณพาทย์
1502/10/2566แพทย์ประจำบ้านVascularกันตฤทัย เปี่ยมปฏิภาณภูชิสส์ สันตสว่างชอบธรรม ปองดี
1602/10/2566แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนธนทัต ผาณิตพงศ์สุธิดา สนบ้านเกาะอารดา วงศ์วัฒนชัย
1702/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 3พงศ์ดนัย พูลทองชาลิสา สุวรรณปริญญาชยุตม์ ตัณศลารักษ์
1802/10/2566แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindจิรภัทร สำลีอ่อนอรณิช จันทร์ศิริวัฒนาญาณิศา อากาศวิภาต
1902/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 2อารยา เชี่ยวชาญวัฒนาภัทราช สิงห์ทองอติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
2002/10/2566อาจารย์Urologyนันท์นภัส เกตุดาววิเชียร ศิริธนะพล
2102/10/2566อาจารย์General 2พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทยองอาจ โสมอินทร์
2202/10/2566อาจารย์Pediatricกนกรัตน์ ไทยวัชรามาศสุชาติ อารีมิตร
2302/10/2566อาจารย์CVT Srinagarindพรชัย เสนารักษ์
2402/10/2566อาจารย์Neurologyภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2502/10/2566อาจารย์Plasticปัทมา ปัญญาวงศ์กมลวรรณ เจนวิถีสุข
2601/10/2566อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
2701/10/2566แพทย์ประจำบ้านTransplantationวีริยา จิรสุวรรณกุล
2801/10/2566อาจารย์Traumaภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2901/10/2566อาจารย์ ฉุกเฉินศัลยกรรม (Trauma)ปาริชาติ ตันมิตรผาติ อังคสิทธิ์ผาติ อังคสิทธิ์
3001/10/2566อาจารย์General 3จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์กฤษฎา เปานาเรียง
3101/10/2566อาจารย์General 4สุอาภา ธีระกุล
3201/10/2566แพทย์ประจำบ้านTraumaธนวินท์ ลาภกิตติกุลธนภูมิ กานตอัมพร
3301/10/2566แพทย์ประจำบ้านNeurologyปวิชญา โล้เจริญรัตน์มณเอก เบญญาภาวงษ์อรุช สวรรยาวัฒน์
3401/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ศาสตรา ยวนตระกูลโกเมศ ไชยศิวามงคลชยุตม์ ตัณศลารักษ์
3501/10/2566แพทย์ประจำบ้านPlasticศุทธิจิตต์ จินตตานนท์กฤติยากร ดงเทียมสี
3601/10/2566แพทย์ประจำบ้านUrologyชลิดา กระต่ายทองณชมน สิริจันทกุล
3701/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 4อินทัช จุลกิตติพันธ์นันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุลพีรพงศ์ ซำคง
3801/10/2566อาจารย์ฉุกเฉินศัลยกรรม (Gen Consult)ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
3901/10/2566แพทย์ประจำบ้านVascularธีรพันธุ์ ติยวรนันท์ชอบธรรม ปองดี
4001/10/2566แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนพาณิภัค ฉัตรไชยรัชต์อารดา วงศ์วัฒนชัย
4101/10/2566แพทย์ประจำบ้านPediatricภูมิ วิสูตรานุกูลขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์
4201/10/2566แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindภัคพล นวมงคลวัฒนาภณธร ด่านเจริญผลพศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
4301/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ณัฐวัตร เตรียมแจ้งอรุณสิทธา วาณิชเสนีณัชชา ขันตีแก้ว
4401/10/2566แพทย์ประจำบ้านGeneral 2กรีฑา ตันติเจริญกูลปัณฑ์ณิตา เลิศวิลัยย์ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
4501/10/2566อาจารย์Urologyวิเชียร ศิริธนะพล
4601/10/2566อาจารย์General 2อภิวัฒน์ เจริญรัตน์องอาจ โสมอินทร์
4701/10/2566อาจารย์Pediatricสิโนบล ชูศิลป์สุชาติ อารีมิตร
4801/10/2566อาจารย์CVT Srinagarindรชฏ มาลา
4901/10/2566อาจารย์Neurologyอนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
5001/10/2566อาจารย์Plasticกวีศักดิ์ เสาทองหลางพลากร สุรกุลประภา