สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 226 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
111/05/2564อาจารย์Vascular
211/05/2564แพทย์ประจำบ้านPlasticจันทรมณฑ์ ธนไพศาล
311/05/2564แพทย์ประจำบ้านVascularปวิธิตา คะเลรัมย์
411/05/2564แพทย์ประจำบ้านVascularวีริยา จิรสุวรรณกุลชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่งปวิธิตา คะเลรัมย์
511/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 3อรณิช จันทร์ศิริวัฒนาพีรพงศ์ ซำคงขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
611/05/2564แพทย์ประจำบ้านNeurologyชุติเทพ ราชไชยกฤษฏิ์ รัตนรักษ์อินทัช สพโชคชัย
711/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 1อัครา โอฬารวรวุฒิวศิน ตั้งกิจเกียรติกุลศุภัช ทรงวศิน
811/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ดิน ตังคโณบลณัชชา นิติวัฒนาณัฐธิดา อินเจริญ
911/05/2564แพทย์ประจำบ้านTraumaชยุตม์ ตัณศลารักษ์กฤติยากร ดงเทียมสี
1011/05/2564อาจารย์Traumaสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุขไชยยุทธ ธนไพศาล
1111/05/2564แพทย์ประจำบ้านPediatricอภิชญา เกรียงวัฒนศิริกฤติน ปิติเสรีพัสวี ยินอัศวพรรณ
1211/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 2พนิตา ค้าขายจักริน ตันตยานนท์กุลอดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
1311/05/2564แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindคามิน กุลกระจ่างธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย (CVT)ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
1411/05/2564แพทย์ประจำบ้านUrologyจิรัฏฐ์ โตสิบพนมนันท์นภัส เกตุดาว
1511/05/2564แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนกิติพนธ์ สงไทย
1611/05/2564อาจารย์Pediatricดลฤดี อรุณแสง
1711/05/2564อาจารย์Urologyอุกฤษฎ ร่มไทรทอง
1811/05/2564อาจารย์Plasticพลากร สุรกุลประภา
1911/05/2564อาจารย์Neurologyกฤษกร จริงจิตร
2011/05/2564อาจารย์General (consult)วีรพัฒน์ ชาติบัญชาชัยกฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
2111/05/2564อาจารย์CVT Srinagarindฐิติ ศิวะชิตพงศ์รชฏ มาลา
2210/05/2564อาจารย์Vascular
2310/05/2564แพทย์ประจำบ้านPlasticจันทรมณฑ์ ธนไพศาล
2410/05/2564แพทย์ประจำบ้านVascularวีริยา จิรสุวรรณกุลชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่งปวิธิตา คะเลรัมย์
2510/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ณภัทร ยอดพินิจ
2610/05/2564แพทย์ประจำบ้านTraumaชยุตม์ ตัณศลารักษ์กฤติยากร ดงเทียมสี
2710/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์วรรธนัย แพเกาะพาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
2810/05/2564อาจารย์Traumaสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุขไชยยุทธ ธนไพศาล
2910/05/2564แพทย์ประจำบ้านPediatricอภิชญา เกรียงวัฒนศิริญาดา จารุปราณีรัตน์พัสวี ยินอัศวพรรณ
3010/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 1วศิน ตั้งกิจเกียรติกุลกฤติน ประทีปพวงรัตน
3110/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 2อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
3210/05/2564แพทย์ประจำบ้านNeurologyรุจ กองสุขศรุตา ขุนชำนาญภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
3310/05/2564แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindพศวีร์ เกียรติก้องชูชัยกรวิชญ์ การประกอบดีกวิน ดำรงค์ศิริ
3410/05/2564แพทย์ประจำบ้านUrologyนันท์นภัส เกตุดาว
3510/05/2564แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนเกรียงศักดิ์ คำหลอย
3610/05/2564อาจารย์Pediatricดลฤดี อรุณแสง
3710/05/2564อาจารย์Urologyอุกฤษฎ ร่มไทรทอง
3810/05/2564อาจารย์Plasticพลากร สุรกุลประภา
3910/05/2564อาจารย์Neurologyพิชเยนทร์ ดวงทองพล
4010/05/2564อาจารย์General (consult)ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์ธเนศ รังษีขจี
4110/05/2564อาจารย์CVT Srinagarindพรชัย เสนารักษ์
4209/05/2564อาจารย์Vascular
4309/05/2564แพทย์ประจำบ้านPlasticธนภูมิ กานตอัมพรสริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
4409/05/2564แพทย์ประจำบ้านVascularวีริยา จิรสุวรรณกุล
4509/05/2564แพทย์ประจำบ้านVascularวีริยา จิรสุวรรณกุลชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่งปวิธิตา คะเลรัมย์
4609/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ณภัทร ยอดพินิจขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
4709/05/2564แพทย์ประจำบ้านTraumaชอบธรรม ปองดีเชาวัสพร จงเกษกรณ์
4809/05/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์วรรธนัย แพเกาะณัฐธิดา อินเจริญ
4909/05/2564อาจารย์Traumaภาณุ ธีรตกุลพิศาล
5009/05/2564แพทย์ประจำบ้านPediatricอภิชญา เกรียงวัฒนศิริกฤติน ปิติเสรี