สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 643 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
129/09/2564อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
229/09/2564แพทย์ประจำบ้านTransplantationศุภากร เหล่าสุขสกุล
329/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ศศิณา เอื้อชูจิตต์วรรธนัย แพเกาะ
429/09/2564แพทย์ประจำบ้านUrologyโกเมศ ไชยศิวามงคล
529/09/2564แพทย์ประจำบ้านNeurologyพู่ภัทรา บุรพรัตน์อรุช สวรรยาวัฒน์ไกรวิน รัตนรักษ์
629/09/2564แพทย์ประจำบ้านPediatricพีรพงศ์ ซำคงพัสวี ยินอัศวพรรณ
729/09/2564แพทย์ประจำบ้านPlasticณัฐชนน คงไพจิตรวงศ์พชร หลงมีวงศ์
829/09/2564แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนภูชิสส์ สันตสว่างนันท์นภัส เกตุดาว
929/09/2564แพทย์ประจำบ้านVascularณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์กฤษฏิ์ รัตนรักษ์อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
1029/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ณภัทร ยอดพินิจอภิชญา จรรยาวรลักษณ์
1129/09/2564อาจารย์Traumaผาติ อังคสิทธิ์ไชยยุทธ ธนไพศาล
1229/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 4นันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุลขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
1329/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 2วรัชยา อิงภานุวงศ์คามิน กุลกระจ่าง
1429/09/2564แพทย์ประจำบ้านTraumaปวริศ บุญท้าวธนภูมิ ลิ้มตระกูล
1529/09/2564แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindอติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรมศุภัช ทรงวศินกวิน ดำรงค์ศิริ
1629/09/2564อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
1729/09/2564อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล
1829/09/2564อาจารย์General (consult)องอาจ โสมอินทร์อนงค์พร วงศ์พุทธะ
1929/09/2564อาจารย์CVT Srinagarindธรรมรัช เรืองปรัชญากุลฐิติ จันทร์เมฆา
2029/09/2564อาจารย์Pediatricดลฤดี อรุณแสง
2129/09/2564อาจารย์Plasticพลากร สุรกุลประภา
2229/09/2564อาจารย์Neurologyอนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
2328/09/2564อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
2428/09/2564แพทย์ประจำบ้านTransplantationพันไมล์ จันทราพันธกุล
2528/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ศศิณา เอื้อชูจิตต์ชยุตม์ ตัณศลารักษ์
2628/09/2564แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนสิรภพ ปรีดานนท์ณัชชา ขันตีแก้ว
2728/09/2564แพทย์ประจำบ้านTraumaวริชญา วิริยะไชยกุลสุธิดา สนบ้านเกาะเกรียงศักดิ์ คำหลอย
2828/09/2564แพทย์ประจำบ้านUrologyณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
2928/09/2564แพทย์ประจำบ้านPediatricพีรพงศ์ ซำคงญาดา จารุปราณีรัตน์
3028/09/2564แพทย์ประจำบ้านPlasticณัฐชนน คงไพจิตรวงศ์วีรินทร์ สว่างขจร
3128/09/2564แพทย์ประจำบ้านVascularพรรณธร จารุรัชตพันธ์ชอบธรรม ปองดีอดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
3228/09/2564อาจารย์Traumaภาณุ ธีรตกุลพิศาลไชยยุทธ ธนไพศาล
3328/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ภัทท์ พูนศรัทธาอัณณ์ ปักเข็มวศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
3428/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 2พิสิษฐ์ กันทะจิตรสุภาภรณ์ พิณพาทย์
3528/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 4นันทิชา ไชยกุลชวิศา ทองอ่วมใหญ่ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
3628/09/2564แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindพสิษฐ์ สุระคำแหงญาณิศา อากาศวิภาตธนานันต์ ไชยดำรงค์ฤทธิ์
3728/09/2564อาจารย์Vascularปาริชาติ ตันมิตรณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
3828/09/2564แพทย์ประจำบ้านNeurologyกัญญาณัฐ โอจงเพียรอธิบดี บายศรี ชุติเทพ ราชไชย
3928/09/2564อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล
4028/09/2564อาจารย์General (consult)จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์กฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
4128/09/2564อาจารย์CVT Srinagarindฐิติ ศิวะชิตพงศ์บัณฑิต โมฆะรัตน์
4228/09/2564อาจารย์Pediatricดลฤดี อรุณแสง
4328/09/2564อาจารย์Plasticพลากร สุรกุลประภา
4428/09/2564อาจารย์Neurologyกฤษกร จริงจิตร
4527/09/2564อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
4627/09/2564อาจารย์General (consult)ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
4727/09/2564แพทย์ประจำบ้านTransplantationพันไมล์ จันทราพันธกุล
4827/09/2564แพทย์ประจำบ้านGeneral 1วีริยา จิรสุวรรณกุลวรรธนัย แพเกาะ
4927/09/2564แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนณภัทร ศิลป์วิไลเลิศ
5027/09/2564แพทย์ประจำบ้านUrologyโกเมศ ไชยศิวามงคล