สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 686 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
125/06/2567แพทย์ประจำบ้านTransplantationธนทัต ผาณิตพงศ์
225/06/2567แพทย์ประจำบ้านPediatricอรวรรณยา สารวงษ์จุฑาธร สินแสง
325/06/2567แพทย์ประจำบ้านUrologyภัคจิรา มีศิริเริงฤทธิ์ เกิดชนะ
425/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 4วสุรมย์ สุภาคงภูชิสส์ สันตสว่าง
525/06/2567อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตร
625/06/2567อาจารย์ ฉุกเฉินศัลยกรรม (Trauma)ผาติ อังคสิทธิ์ผาติ อังคสิทธิ์
725/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 2อภิชญา ธีระมิตรจิตบุณย์ ลีลาศวัฒนา
825/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 3สาริศ เลิศวัฒนะพงษ์ชัยภณธร ด่านเจริญผลวีริยา จิรสุวรรณกุล
925/06/2567แพทย์ประจำบ้านPlasticชัญญา สรรเพชุดาสุภาพร บุญเติม
1025/06/2567แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนกันตฤทัย เปี่ยมปฏิภาณยอดขวัญ เหล่าชูวงศ์
1125/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ณัฐชนันท์ ดำเนียมธัญวดี ศิริผลหลายณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
1225/06/2567อาจารย์Vascularปาริชาติ ตันมิตร
1325/06/2567แพทย์ประจำบ้านVascularศุภกร จันทรนิมิวรพงศ์ หาญอรุณสมบูรณ์อัณณ์ ปักเข็ม
1425/06/2567แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindธนธัช ฌานชลิตพงศ์ดนัย พูลทองชมตะวัน ลิ้มรวิกุล
1525/06/2567แพทย์ประจำบ้านTraumaภูริชญา รังษีณชมน สิริจันทกุล
1625/06/2567แพทย์ประจำบ้านNeurologyเตชิต ตราชูชวัล วนิชรันดรวุฏฐิ โรจน์สินวรางกูร
1725/06/2567อาจารย์ฉุกเฉินศัลยกรรม (Gen Consult)สุริยะ พันธ์ชัยสุริยะ พันธ์ชัย
1825/06/2567อาจารย์General 3สุริยะ พันธ์ชัยกฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
1925/06/2567อาจารย์General 4ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์วร์ ลุวีระ
2025/06/2567อาจารย์General (consult)GEN 3 .กฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
2125/06/2567อาจารย์General 1วศิน ชคัตตรัยกุล
2225/06/2567อาจารย์General 2อภิวัฒน์ เจริญรัตน์อรรถพล ติตะปัญ
2325/06/2567อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล
2425/06/2567อาจารย์Neurologyนนทพล ปิยวัฒนเมธา
2525/06/2567อาจารย์Plasticปัทมา ปัญญาวงศ์
2625/06/2567อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
2725/06/2567อาจารย์CVT Srinagarindกวิน ดำรงค์ศิริชวลิต วงศ์พุทธะ
2825/06/2567อาจารย์Pediatricสิโนบล ชูศิลป์
2924/06/2567อาจารย์General 4ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์
3024/06/2567อาจารย์ฉุกเฉินศัลยกรรม (Gen Consult)สุอาภา ธีระกุลสุอาภา ธีระกุล
3124/06/2567แพทย์ประจำบ้านUrologyโยษิตา เยรบุตร
3224/06/2567แพทย์ประจำบ้านPediatricอรวรรณยา สารวงษ์จุฑาธร สินแสง
3324/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ปาริมา ธงชัยวสุรมย์ สุภาคงพิสิษฐ์ กันทะจิตร
3424/06/2567อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตร
3524/06/2567อาจารย์ ฉุกเฉินศัลยกรรม (Trauma)ภาณุ ธีรตกุลพิศาลภาณุ ธีรตกุลพิศาล
3624/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 3อัญชิสา ปทุมานนท์ภณธร ด่านเจริญผลวีริยา จิรสุวรรณกุล
3724/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ธัญวดี ศิริผลหลายสิรภพ ปรีดานนท์
3824/06/2567แพทย์ประจำบ้านGeneral 2ณัฐนันท์ บรรพตวิเศษกุลศุภณัฐ นิ่มวรรณังจิรเมธ เพ็ชรนาดี
3924/06/2567แพทย์ประจำบ้านTraumaพาณิภัค ฉัตรไชยรัชต์ณชมน สิริจันทกุล
4024/06/2567แพทย์ประจำบ้านTransplantationภูมิ วิสูตรานุกูล
4124/06/2567แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนสิทธา วาณิชเสนียอดขวัญ เหล่าชูวงศ์
4224/06/2567อาจารย์Vascularปาริชาติ ตันมิตร
4324/06/2567แพทย์ประจำบ้านNeurologyจิรัชญา เกษรประทุมพิชาพร บุญเลี้ยงกรวิชญ์ จันโทริ
4424/06/2567แพทย์ประจำบ้านVascularธิติ วัฒนาปัญญาชนขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์อัณณ์ ปักเข็ม
4524/06/2567แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindธนพล เกียรติธนไพศาลชิติพัทธ์ กิจควรดีชมตะวัน ลิ้มรวิกุล
4624/06/2567แพทย์ประจำบ้านPlasticเมธพร ทรงธรรมวัฒน์สุภาพร บุญเติม
4724/06/2567อาจารย์General 3สุริยะ พันธ์ชัยกฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
4824/06/2567อาจารย์General (consult)GEN 4 .
4924/06/2567อาจารย์General 2อภิวัฒน์ เจริญรัตน์อรรถพล ติตะปัญ
5024/06/2567อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล