สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 622 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
128/11/2565แพทย์ประจำบ้านPlasticยศปัญญ์ แก้วสง่า่ดิน ตังคโณบล
228/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 3วีริยา จิรสุวรรณกุลณภัทร ยอดพินิจ
328/11/2565แพทย์ประจำบ้านVascularชยุตม์ ตัณศลารักษ์
428/11/2565อาจารย์General (consult)ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
528/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 1สิทธา วาณิชเสนีสิรภพ ปรีดานนท์เกรียงศักดิ์ คำหลอย
628/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2นัทธ์หทัย วรรณชูไตรรัตน์
728/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ธนภูมิ กานตอัมพรอติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรมนันท์นภัส เกตุดาว
828/11/2565แพทย์ประจำบ้านTraumaดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศสุภาภรณ์ พิณพาทย์
928/11/2565แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindสุธิมนต์ เมธาเพิ่มสุขสุธิดา สนบ้านเกาะกรวิชญ์ การประกอบดี
1028/11/2565แพทย์ประจำบ้านTransplantationณภัทร ศิลป์วิไลเลิศ
1128/11/2565แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนวสุรมย์ สุภาคงอัณณ์ ปักเข็ม
1228/11/2565แพทย์ประจำบ้านPediatricธัญสุดา ทิณรัตน์ภูชิสส์ สันตสว่าง
1328/11/2565แพทย์ประจำบ้านNeurologyโกเมศ ไชยศิวามงคลอธิบดี บายศรี ไกรวิน รัตนรักษ์
1428/11/2565แพทย์ประจำบ้านUrologyณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
1528/11/2565อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตรไชยยุทธ ธนไพศาล
1628/11/2565อาจารย์Vascularสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
1728/11/2565อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
1828/11/2565อาจารย์ Surgical critical careรักษ์สกุล ควรหา
1928/11/2565อาจารย์Plasticพิมพ์ธวัล วชิโรดมกมลวรรณ เจนวิถีสุข
2028/11/2565อาจารย์Neurologyปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
2128/11/2565อาจารย์CVT Srinagarindชลัช มิตรประชาปราณี
2228/11/2565อาจารย์Pediatricกนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ
2327/11/2565แพทย์ประจำบ้านPlasticยศปัญญ์ แก้วสง่า่กาญจนพรรณ จิวรมณีวีรินทร์ สว่างขจร
2427/11/2565แพทย์ประจำบ้านVascularชยุตม์ ตัณศลารักษ์
2527/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2พริสา สมจันทร์พีรพงศ์ ซำคง
2627/11/2565อาจารย์General (consult)สุอาภา ธีระกุล
2727/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 1จิรภัทร สำลีอ่อนสิรภพ ปรีดานนท์เกรียงศักดิ์ คำหลอย
2827/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ปุณณิกา ดำรงวิริยกุลธนภูมิ กานตอัมพรวิสรรค์ แซ่ลี้
2927/11/2565แพทย์ประจำบ้านTransplantationยอดขวัญ เหล่าชูวงศ์
3027/11/2565แพทย์ประจำบ้านUrologyชลธิศา คงสาหร่ายขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์
3127/11/2565แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindชวัล วนิชรันดรพศวีร์ เกียรติก้องชูชัยธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย (CVT)
3227/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ศศิณา เอื้อชูจิตต์วีริยา จิรสุวรรณกุล
3327/11/2565แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนธนทัต ผาณิตพงศ์อัณณ์ ปักเข็ม
3427/11/2565แพทย์ประจำบ้านNeurologyก้องภพ จันทิมปวริศ บุญท้าวรุจ กองสุข
3527/11/2565แพทย์ประจำบ้านPediatricธัญสุดา ทิณรัตน์พู่ภัทรา บุรพรัตน์
3627/11/2565อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตร
3727/11/2565อาจารย์Vascularสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
3827/11/2565อาจารย์Urologyกันต์รพี นุวัฒน์ไกรสิน
3927/11/2565แพทย์ประจำบ้านTraumaภูเบศร์ นากดีธีรพันธุ์ ติยวรนันท์จักริน ตันตยานนท์กุล
4027/11/2565อาจารย์ Surgical critical careรักษ์สกุล ควรหา
4127/11/2565อาจารย์Plasticเก่งกาจ วินัยโกศลพลากร สุรกุลประภา
4227/11/2565อาจารย์Neurologyอำนาจ กิจควรดี
4327/11/2565อาจารย์CVT Srinagarindวิจิตรา ถั่วทอง
4427/11/2565อาจารย์Pediatricพัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
4526/11/2565แพทย์ประจำบ้านPlasticกาญจนพรรณ จิวรมณี
4626/11/2565แพทย์ประจำบ้านVascularณัฐชนน วงษ์สุริยะเดชมณเอก เบญญาภาวงษ์
4726/11/2565อาจารย์General (consult)สุอาภา ธีระกุล
4826/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 1สิทธา วาณิชเสนีพันไมล์ จันทราพันธกุลคามิน กุลกระจ่าง
4926/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ภัทราช สิงห์ทองชอบธรรม ปองดี
5026/11/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2นัทธ์หทัย วรรณชูไตรรัตน์พีรพงศ์ ซำคง