สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 250 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
112/08/2563อาจารย์Pediatricรัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ
212/08/2563แพทย์ประจำบ้านPlasticอรุช สวรรยาวัฒน์จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
312/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 3อดิภา โมลีเศรษฐ์กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
412/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 2ชวิศา ทองอ่วมใหญ่ปวิธิตา คะเลรัมย์ทักษพร ทองเนื้อแปด
512/08/2563แพทย์ประจำบ้านVascularชุดาภา นาป้อมพีรพงศ์ ซำคง
612/08/2563แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindอรณิช จันทร์ศิริวัฒนากวิน ดำรงค์ศิริปรมินทร์ เธียรประมุข
712/08/2563แพทย์ประจำบ้านPediatricบุษย์สปัญ เสริมดำรงศักดิ์ชนาธิป สายืน
812/08/2563อาจารย์Vascularสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
912/08/2563อาจารย์Traumaปาริชาติ ตันมิตรไชยยุทธ ธนไพศาล
1012/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 4กฤชวรรณ รัชตเวชอานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
1112/08/2563แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนสุภาภรณ์ พิณพาทย์ชิโนเรศ วาวิลัย
1212/08/2563แพทย์ประจำบ้านUrologyดิน ตังคโณบลณภัทร ยอดพินิจ
1312/08/2563แพทย์ประจำบ้านNeurologyณภัทร ศิลป์วิไลเลิศวิสรรค์ แซ่ลี้สรวิชญ์ อุตสาหะ
1412/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ญาดา จารุปราณีรัตน์เกรียงศักดิ์ คำหลอย
1512/08/2563แพทย์ประจำบ้านTraumaธนวิชญ์ ชัยนันท์สมิตย์กันตวิทย์ สวนทวีกฤตธี ติยานุชิต
1612/08/2563อาจารย์General (consult)อนงค์พร วงศ์พุทธะ
1712/08/2563อาจารย์CVT Srinagarindชลัช มิตรประชาปราณี ชนัญญา กรุณาสุเมตตา
1812/08/2563อาจารย์Urologyอุกฤษฎ ร่มไทรทอง
1912/08/2563อาจารย์Neurologyอนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
2012/08/2563อาจารย์Plasticกมลวรรณ เจนวิถีสุข
2111/08/2563อาจารย์Pediatricรัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ
2211/08/2563อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
2311/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 2ชวิศา ทองอ่วมใหญ่ปวิธิตา คะเลรัมย์ทักษพร ทองเนื้อแปด
2411/08/2563แพทย์ประจำบ้านPlasticวศิน ตั้งกิจเกียรติกุลสริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
2511/08/2563แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนสุภาภรณ์ พิณพาทย์วรรธนัย แพเกาะ
2611/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ชอบธรรม ปองดีบารมี ศรีทองกิติพนธ์ สงไทย
2711/08/2563แพทย์ประจำบ้านVascularกฤติน ปิติเสรี
2811/08/2563แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindสมิตา สีโทศุภัช ทรงวศินปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
2911/08/2563แพทย์ประจำบ้านPediatricพศวีร์ เกียรติก้องชูชัยจักริน ตันตยานนท์กุล
3011/08/2563อาจารย์Traumaสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุขไชยยุทธ ธนไพศาล
3111/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ชยุตม์ ตัณศลารักษ์ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
3211/08/2563แพทย์ประจำบ้านNeurologyไกรวิน รัตนรักษ์ศรุตา ขุนชำนาญ
3311/08/2563แพทย์ประจำบ้านUrologyอุสนา อุ่นพิกุลขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
3411/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 1ญาดา จารุปราณีรัตน์อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
3511/08/2563แพทย์ประจำบ้านTraumaรุจ กองสุขวีรยุทธ ชัยน้ำอ้อมไชยวัฒน์ พาณิชย์
3611/08/2563อาจารย์General (consult)จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์กฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
3711/08/2563อาจารย์CVT Srinagarindณัชชา บุญวัชรพันธ์ บัณฑิต โมฆะรัตน์
3811/08/2563อาจารย์Urologyอุกฤษฎ ร่มไทรทอง
3911/08/2563อาจารย์Neurologyกฤษกร จริงจิตร
4011/08/2563อาจารย์Plasticกมลวรรณ เจนวิถีสุข
4110/08/2563อาจารย์Pediatricรัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ
4210/08/2563อาจารย์OPD AE กลางคืน
4310/08/2563อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
4410/08/2563แพทย์ประจำบ้านPlasticอรุช สวรรยาวัฒน์จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4510/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 3อดิภา โมลีเศรษฐ์กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
4610/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 2กัณวีธ์ บุญชื่นชมทักษพร ทองเนื้อแปด
4710/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 1อภิชญา จรรยาวรลักษณ์เกรียงศักดิ์ คำหลอย
4810/08/2563แพทย์ประจำบ้านGeneral 4กฤชวรรณ รัชตเวชอานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4910/08/2563แพทย์ประจำบ้านVascularชุดาภา นาป้อมพีรพงศ์ ซำคง
5010/08/2563แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่งกรวิชญ์ การประกอบดีกิตตินารถ เนติฤทธิ์