สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน

ตารางเวร


เลือกช่วงเวลาแสดงข้อมูล

จาก
ถึง

Showing 1-50 of 198 items.
#วันที่ประเภทหน่วยFirst callSecond callThird callหมายเหตุจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
109/08/2565อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
209/08/2565แพทย์ประจำบ้านTransplantationโกเมศ ไชยศิวามงคล
309/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2ขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์
409/08/2565แพทย์ประจำบ้านPediatricพู่ภัทรา บุรพรัตน์
509/08/2565แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศสิรภพ ปรีดานนท์
609/08/2565แพทย์ประจำบ้านVascularกิตติภูมิ อนุพงศ์สุธิดา สนบ้านเกาะ
709/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์ญาณิศา อากาศวิภาต
809/08/2565แพทย์ประจำบ้านPlasticธนภูมิ กานตอัมพรดิน ตังคโณบล
909/08/2565แพทย์ประจำบ้านNeurologyชยุต ศุภะรัชฏเดชอรุช สวรรยาวัฒน์
1009/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 4ปัณฑ์ณิตา เลิศวิลัยย์ชมตะวัน ลิ้มรวิกุล
1109/08/2565อาจารย์Traumaสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุขไชยยุทธ ธนไพศาล
1209/08/2565แพทย์ประจำบ้านUrologyสุภาพร บุญเติมยอดขวัญ เหล่าชูวงศ์
1309/08/2565แพทย์ประจำบ้านTraumaภัทราช สิงห์ทองกฤติน ปิติเสรี
1409/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 1จุฑาธร สินแสงขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
1509/08/2565แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindภณธร ด่านเจริญผลศุภากร เหล่าสุขสกุลอรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
1609/08/2565อาจารย์General (consult)อานันท์ วิทย์สุภาเลิศกฤษฎา เปานาเรียงเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
1709/08/2565อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล
1809/08/2565อาจารย์Urologyปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์
1909/08/2565อาจารย์Plasticพิมพ์ธวัล วชิโรดมกมลวรรณ เจนวิถีสุข
2009/08/2565อาจารย์Neurologyกฤษกร จริงจิตร
2109/08/2565อาจารย์CVT Srinagarindรชฏ มาลา
2209/08/2565อาจารย์Pediatricพัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
2308/08/2565อาจารย์General (consult)ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์
2408/08/2565อาจารย์Vascularสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
2508/08/2565แพทย์ประจำบ้านTransplantationจิรภัทร สำลีอ่อน
2608/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2สาธิดา ชนะธุรการนนท์ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
2708/08/2565แพทย์ประจำบ้านPlasticกาญจนพรรณ จิวรมณี
2808/08/2565แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนธีรพันธุ์ ติยวรนันท์ชอบธรรม ปองดี
2908/08/2565แพทย์ประจำบ้านVascularชาลิสา สุวรรณปริญญา
3008/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 3ธนทัต ผาณิตพงศ์ญาณิศา อากาศวิภาต
3108/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 4วสุรมย์ สุภาคงนัทธ์หทัย วรรณชูไตรรัตน์ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
3208/08/2565แพทย์ประจำบ้านPediatricพรชนก ศรีตระกูลพู่ภัทรา บุรพรัตน์
3308/08/2565อาจารย์Traumaภาณุ ธีรตกุลพิศาลไชยยุทธ ธนไพศาล
3408/08/2565แพทย์ประจำบ้านUrologyอินทชาติ ช่วยไทยอินทัช จุลกิตติพันธ์
3508/08/2565แพทย์ประจำบ้านTraumaจิรเมธ เพ็ชรนาดีกฤติน ปิติเสรี
3608/08/2565แพทย์ประจำบ้านCVT Srinagarindสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่นณภัทร ยอดพินิจธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย (CVT)
3708/08/2565แพทย์ประจำบ้านNeurologyพิมพ์ชนก มะยมรัฐวีริยา จิรสุวรรณกุล
3808/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 1จันทรธีรา ผลวิวัฒน์พิสิษฐ์ กันทะจิตรขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
3908/08/2565อาจารย์ Surgical critical careสุอาภา ธีระกุล
4008/08/2565อาจารย์Urologyปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์
4108/08/2565อาจารย์Plasticพิมพ์ธวัล วชิโรดมกมลวรรณ เจนวิถีสุข
4208/08/2565อาจารย์Neurologyปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
4308/08/2565อาจารย์CVT Srinagarindพรชัย เสนารักษ์
4408/08/2565อาจารย์Pediatricพัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
4507/08/2565อาจารย์Vascularณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์
4607/08/2565อาจารย์General (consult)สุอาภา ธีระกุล
4707/08/2565แพทย์ประจำบ้านTransplantationจิรภัทร สำลีอ่อน
4807/08/2565แพทย์ประจำบ้านGeneral 2ขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์
4907/08/2565แพทย์ประจำบ้านOPD AE กลางคืนดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศสิรภพ ปรีดานนท์
5007/08/2565แพทย์ประจำบ้านVascularกิตติภูมิ อนุพงศ์สุธิดา สนบ้านเกาะ